Zapraszamy obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Szwajcarii) do punktu informacyjno-doradczy w Olsztynie, przy ul. Staromiejskiej 16/8 (III piętro).
W ramach projektu oferujemy:

Poradnictwo integracyjne

W punkcie informacyjno-doradczym mogą uzyskać pomoc i pozyskać informację a także skorzystać ze specjalistycznej pomocy – prawnej, psychologicznej, zawodowej, integracyjnej. W ramach poradnictwa integracyjnego możecie Państwo skorzystać z dostępu do komputera, Internetu, drukarki czy z pomocy przy redagowaniu pism. Ponadto oferujemy pomoc w tłumaczeniu dokumentów cudzoziemców (w tym przysięgłych) dotyczących m.in. legalizacji pobytu, nostryfikacji lub uznania świadectw, dyplomów czy dokumentacji medycznej. Zapewniamy również pomoc w zakresie uznania świadectw i dyplomów ukończenia szkół i uczelni wyższych w krajach pochodzenia we współpracy z Wojewódzkim Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wsparcie socjalno-bytowe

W przejściowych i trudnych sytuacjach zapewniamy pomoc socjalno-bytową polegającą na przyznawaniu paczek z artykułami higienicznymi, refundacji kosztów niezbędnych leków czy drobnych zabiegów medycznych, refundacji kosztów zakupu odzieży czy wynajmu mieszkania lub akademika.

Kursy języka polskiego

Realizacja kursów języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej na adekwatnych poziomach nauczania dla dorosłych i dzieci. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 grup 12-osobowych. W sumie z kursów skorzysta 60 osób. Czas trwania kursu: 60 godzin (średnio 8 godzin miesięcznie).

Kurs będzie adresowany do cudzoziemców o różnej znajomości języka polskiego – na zróżnicowanych poziomach zaawansowania, z możliwością dołączenia modułu specjalistycznego – dla personelu medycznego w procedurze nostryfikacji i przygotowujących się do egzaminu języka polskiego medycznego w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Uczestnicy najbardziej systematyczni i osiągający największe postępy w nauce otrzymają gratyfikację w postaci dofinansowania do państwowego egzaminu z języka polskiego.

Realizacja kursów zostanie powierzona zespołowi lektorów z odpowiednią specjalizacją i doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.

Poradnictwo prawne

Zapewniamy poradnictwo prawne w ramach którego można uzyskać pomoc w: legalizacji pobytu na terytorium Polski, uzyskaniu pozwolenia na pracę, zrozumieniu i interpretacji pism urzędowych, sporządzaniu pism i wniosków, jak również pomoc w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

Kursy adaptacyjne

W ramach projektu organizujemy kursy adaptacyjne (22 grupy * średnio 10 osób/grupę) mające na celu ułatwienie integracji społeczno-obywatelskiej cudzoziemców przez uświadomienie praw i obowiązków obywatelskich, zagadnień związanych z bezpieczeństwem, specyfiki funkcjonowania w Polsce oraz obniżenie współczynnika poczucia alienacji i stygmatyzacji społecznej cudzoziemców przez edukację społeczną ukierunkowaną na świadomość wyzwań związanych z procesem adaptacji cudzoziemców w Polsce.

Uczestnicy kursów otrzymają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe (teczki, notesy, długopisy, identyfikatory, torby) a także skrypt, zawierający pakiet informacji ułatwiający kontakt z instytucjami dedykowanymi cudzoziemcom, zawierający informacje na temat praw i obowiązków przebywania na terenie RP, praktyczne informacje ułatwiające poruszanie się w polskim systemie m.in.: prawnym, zawodowym, edukacyjnym, administracyjnym.

Poradnictwo zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy poradnictwo zawodowe, w ramach którego przekazujemy informacje nt. rynku pracy w Olsztynie i w województwie warmińsko-mazurskim, edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce i na temat legalnych agencji pracy. Można również otrzymać pomoc w przygotowaniu urzędowych pism, w tłumaczeniu i zrozumieniu formularzy, których wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur dotyczących zatrudnienia. Jest także udzielana porada w zakresie rodzajów umów o pracę i umów cywilno-prawnych, zasad korzystania z instytucji rynku pracy, rozliczania podatków (np. nt. systemu podatkowego, rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej PIT, uzyskania numeru NIP, Regon).

Poradnictwo psychologiczne

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z sesji z psychologiem, które pozwolą na podniesienie samooceny, świadome zarządzanie swoją karierą, efektywne budowanie swojego wizerunku na rynku pracy. Beneficjenci otrzymają wsparcie w trudnych chwilach zmiany i poszukiwania pracy, związanych z utratą pracy i długotrwałym bezrobociem.

Spotkania z pracodawcami oraz współpraca z pracodawcami

W trakcie projektu zorganizowane zostaną dwa spotkania z pracodawcami zatrudniającymi migrantów i środowiskami zrzeszającymi pracodawców.

Celem spotkań będzie prezentacja potencjalnych pracowników pracodawcom, ich potencjału oraz zaprezentowanie przez pracodawców warunków pracy w danym przedsiębiorstwie jak i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zatrudnioną kadrą.

Oprócz organizacji spotkań współpraca z pracodawcami będzie miała charakter stały. W ramach tego zadania stworzona zostanie baza pracodawców o podwyższonej wiarygodności, którzy są zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców; opracowywanie i dostarczanie pracodawcom newslettera zawierającego praktyczne i aktualne informacje związane z zatrudnianiem cudzoziemców; analizowanie potrzeb rynku pracy i problemów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; pełnienie funkcji mediatora w sprawach konfliktowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem cudzoziemskim; utrzymywanie kontaktów z konsulami honorowymi reprezentującymi narodowości cudzoziemców; stworzenie końcowego raportu.

Prowadzenie świetlicy

W ramach projektu organizujemy świetlicę i zajęcia dla najmłodszych, w której dzieci mają zapewnioną opiekę pod okiem nauczyciela i animatora. W ramach prowadzonej świetlicy odbywać się będą m.in. zajęcia wyrównawczo-edukacyjne oraz zajęcia tematyczne dla dzieci. W ramach działania organizowane będą dla dzieci cykliczne spotkania z kulturą: wizyty m.in. w muzeach, kinie, teatrze oraz spotkania z przedstawicielami świata kultury i sztuki.

Turnusy integracyjne dla dzieci polskich i cudzoziemskich

W ramach turnusów integracyjnych dzieci cudzoziemskie wraz z dziećmi polskimi w wieku szkoły podstawowej odbędą dwukrotnie pięciodniowy turnus integracyjny w ośrodku wypoczynkowym. W turnusie weźmie udział 90 dzieci.

Pakiet przyborów szkolnych dla uczniów szkół województwa warmińsko-mazurskiego

W ramach projektu zostanie opracowany pakiet powitalny dla dzieci mający na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Przystępna forma opracowana z myślą o małym odbiorcy będzie spełniać funkcje informacyjną i psychologiczną. W pakiecie znajdą się najważniejsze informacje o Polsce z punktu widzenia dziecka, mające na celu w sposób przyjazny wytłumaczyć najmłodszym ich sytuację, w jakiej się znaleźli.

Pakiety zostaną rozdystrybuowane do 250 szkół na terenie województwa oraz w biurze projektu.