22.11.2019 – Spotkanie z pracodawcami i cudzoziemcami pracującymi w Polsce

15.11.2019 r. w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyło się drugie spotkanie z pracodawcami zatrudniającymi migrantów i środowiskami zrzeszającymi pracodawców. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciele firm a także cudzoziemcy przebywający na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Tematami przewodnimi spotkania były m.in.: zasady wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, zasady wydawania pozwoleń na pracę sezonową oraz na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składanego przez pracodawcę, legalna praca w okresie oczekiwania na kartę pobytu oraz zasady prowadzanie działalności gospodarczej w Polsce.

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze spotkania.