WYNIKI KONKURSU “WITAJ W NASZEJ KLASIE”

W ramach konkursu „Witaj w naszej klasie” zostało wybranych 10 prac, które otrzymały największą ilość punktów. Oceny zostały dokonane przez 2 pracowników Caritas Polska. Prace były w kryteriach: 

 1. sposób interpretacji tematu i zgodność z celami konkursu (max 11 punktów po 1 punkcie za zgodność z każdym celem konkursu),
 2. dbałość o efektywne wykorzystanie czasu i zainteresowanie odbiorcy (max 5 punktów),
 3. kreatywność (praca przyciągająca uwagę odbiorcy, pomysłowa, niekonwencjonalna) (max 5 punktów),
 4. zgodność z tematyką konkursu (max 5 punktów),
 5. wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu (max 4 punkty).

 Zgodnie z powyższymi kryteriami wyróżniono 1 pracę audiowizualną oraz 9 prac plastycznych. 

Lista nagrodzonych prac (kolejność losowa):

Prace audiowizualne:

1. Jakub Cz., 9 lat, Kętrzyn

Opis pracy: Autor pracy przez 3,5 roku mieszkał i uczył się w Szwecji. W swojej pracy opowiada o wielokulturowym środowisku w jakim uczył się w szwedzkiej szkole. 

Prace plastyczne:

1. Lena O., 8 lat, Jonkowo

Opis pracy: praca przedstawia pozytywne relacje między uczniami polskimi i cudzoziemskimi, Autorka pisze, że mimo różnic wszystkie dzieci powinny być taktowane tak samo na całym świecie.

 

 

 

 

2. Karol T., 8 lat, Olsztyn

Opis pracy: praca pokazuje, że bez względu na różnice kulturowe, wiek, płeć, barierę językową czy kolor skóry wszystkie dzieci są równe a relacje koleżeńskie powinny być takie same wśród wszystkich uczniów.

 

 

3. Zuzanna J., 9 lat, Olsztyn

Opis pracy:   Autorka pisze: mimo, że dzieci są inne, to jednak wszystkie są równe.

 

4. Cezary G., 8 lat, Olsztyn

Opis pracy:   praca przedstawia wspólną pasję kolegów ze szkolnej ławki. Czarek i Muslem, choć z pozoru dzieli ich sporo to nie widzą tych różnic. Najważniejsza jest przyjaźń, wspólna zabawa i miłość do klocków. Różnice kulturowe  nie liczą się a chłopcy  się kolegują i świetnie razem bawią.

 

5. Emilia J., 8 lat, Bartoszyce

Opis pracy: Autorka pisze: moja klasa jest jak duża rodzina, uczą się w niej dzieci z Polski, Ukrainy i Anglii. Wszyscy bardzo się lubimy i pomagamy sobie w nauce. Na lekcjach często opowiadamy o tym, jak jest w naszych krajach. Chciałabym, żeby do naszej klasy chodziły dzieci jeszcze z innych krajów.

 

 

6. Małgorzata S., 9 lat, Olsztyn

Opis pracy:  w pracy został pokazany pozytywny wzorzec budowania relacji z dziećmi innych krajów. Praca przedstawia kadr z lekcji w klasie, w której uczą się dzieci różnych narodowości.

 

 

7. Hanna P., 16 lat, Olsztyn

Opis pracy:  Autorka pisze, że jej praca jest symboliczna. Przygotowana dłoń z gipsu ma palce pomalowane we flagi państw, z których zdaniem Autorki najczęściej przyjeżdżają do Polski cudzoziemcy. Dłoń, jako pierwszą podajemy przyjaciołom w chwilach radości i smutku. Podajemy ją też, kiedy się poznajemy. Kiedyś podałam rękę koleżance z Ukrainy witając ją w naszej klasie. Od tej pory trzymamy się mocno za ręce. Ludzie na całym świecie są fajni, dlatego warto podać rękę.

 

 

8. Natalia P., Olsztyn

opis pracy:  Ta ciemnoskóra dziewczyna to ADNA. Przyjechała do Polski z Madagaskaru. Obok niej stoi Magda – będzie oprowadzała ADNE po szkole.

 

9. Aleksandra K., 10 lat, Wiecherta

opis pracy:  Szkoła to miejsce, w którym wszystkie dzieci powinny być traktowane tak samo, bez względu na pochodzenie, język czy kolor skóry. Nauczyciele powinni uczyć tolerancji i pokazywać pozytywne aspekty różnic kulturowych.

Założenia konkursu audiowizualno-plastycznego dla młodzieży szkolnej „Witaj w naszej klasie”.

Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W związku z tym do wielu szkół uczęszczają uczniowie z innych krajów. Jeśli w Twojej klasie również uczy się taka osoba lub osoby i masz na co dzień styczność z międzykulturowym środowiskiem  to zapraszamy Cię do udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”.

Cele konkursu:

 • Pokazanie pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych krajów lub kręgów kulturowych.
 • Wskazanie korzyści wynikających z różnic kulturowych i pozytywnego wpływu na rozwój wszystkich stron.
 • Wskazanie przykładów przyjaźni z dziećmi z innych kultur i nawiązywania dialogu międzykulturowego.
 • Przedstawienie dzieci cudzoziemców w aspekcie ich pozytywnego wpływu na relacje między uczniami.
 • Przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.
 • Przyczynienie się większego zainteresowania uczniów poznaniem i zrozumieniem innych kultur.
 • Zaktywizowanie uczniów polskich i cudzoziemskich do wspólnego działania i pracy zespołowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych krajów i kręgów kulturowych.
 • Promowanie otwartości do cudzoziemców i innych kultur.
 • Pokazanie, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.

Kto może wziąć udział:

 • Dzieci polskie uczęszczające do szkoły w woj. warmińsko-mazurskim, w których klasach lub najbliższym środowisku znajdują się dzieci cudzoziemskie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.
 • Dzieci cudzoziemskie uczęszczające do polskich szkół reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.

Zadania konkursowe:

 • przygotowanie w formie audiowizualnej krótkiego (maksymalnie 5 minut) filmu nakręconego telefonem komórkowym/kamerą lub pracy plastycznej o tematyce związanej z kolegami i koleżankami w klasie/najbliższym środowisku pochodzącymi z innych krajów,
 • nadesłane prace powinny być świadectwem konkretnych uczniów na temat ich koleżeńskiej relacji z koleżankami/kolegami z innych krajów/kręgów kulturowych i wskazywać, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.
 • przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajó

Nagrody:

 • Tablety o wartości ok 1300 zł.

Nagrody w konkursie współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem udziału w konkursie Pobierz regulamin udziału w konkursie

Przystępując do konkursu „Witaj w naszej klasie” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z załącznikami (załączniki nr 1 i 3 wypełnia uczestnik konkursu, załącznik nr 2 – osoby uwiecznione na nagraniu (jeśli dotyczy))  i przesłać do Organizatora wraz z elektroniczną wersją pracy zapisaną na nośniku CD/DVD.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa z dopiskiem: „Praca na konkurs „Witaj w naszej klasie” – woj. warmińsko-mazurskie”.

Harmonogram konkursu „Witaj w naszej klasie”

 • Nadsyłanie prac: od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2020 r.
 • Obrady Komisji Konkursowej: od 01 do 15 lutego 2020.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: od 01 do 31 marca 2020 r.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie minimum 20 prac konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji konkursu.